Soočamo se z dejstvom, da se je gospodarsko okolje po letu 2008 znašlo v negotovih razmerah in vse kaže, da gre za trajno stanje, na katerem moramo graditi znova. Obenem se poslovno okolje vse hitreje spreminja, dinamika poslovanja je vse večja, naročniki pričakujejo vedno več, konkurenca pa je vedno bolj ostra. V takih okoliščinah so okretnost podjetja, krajši odzivni čas na spremenjene poslovne razmere, hitro in učinkovito izpolnjevanje zahtev naročnika ter konkurenčnost in inovativna sposobnost ključnega pomena za vsako podjetje ali organizacijo.

Na brezplačni konferenci BPM Slovenija 2014, za učinkovito in prilagodljivo poslovanje, smo ponudili odgovore na izzive poslovanja, ki zahtevajo drugačen pristop k vodenju in organizaciji dela v podjetju. Gostili smo predavatelje iz uglednih podjetij, ki so v praksi pokazali, kako so z uvedbo procesne organizacije in konceptov procesne pisarne povečali sposobnost prilagajanja, učinkovitost poslovanja in dodano vrednost na zaposlenega.


Zakaj so se konference udeležili

direktorji-podjetji-icon

Direktorji in uprave podjetij

Vodenje podjetij in organizacij javne uprave ter sprejemanje poslovnih odločitev še nikoli doslej nista bila tako zahtevna. Izzivi poslovanja zahtevajo drugačen pristop k vodenju in organizaciji dela v podjetju. Kako lahko sodobno podjetje odgovori nanje, smo skupaj z domačimi in tujimi gosti v teoriji in praksi pokazali na konferenci, nekaj pomembnih predlogov pa lahko preverite tudi v našem hitrem vodiču.
Več o tem

direktorji-it-icon

Direktorji IT

Oddelek IT nima več le vloge skrbnika obstoječih zalednih rešitev, pač pa mora skrbeti tudi za njihovo povezovanje, za dostopnost relevantnih dokumentov in informacij iz teh rešitev. Zakaj vse več direktorjev IT vidi rešitev v preobrazbi v procesno organizacijo, uvajanju procesne pisarne in informacijski podpori s pomočjo sistema BPM, ste izvedeli na konferenci, nekaj možnih odgovorov pa si lahko preberete tudi v našem hitrem vodiču.
Več o tem

lastniki-procesov-icon

Lastniki procesov

Za uspešne lastnike procesov so povezovanje funkcijskih silosov, zagotavljanje kakovosti, povečevanje agilnosti, prožnosti in učinkovitosti ključne usmeritve, za doseganje katerih potrebujejo prave pristope in prava orodja. Zakaj je temeljni pristop zanje uvajanje procesne pisarne in BPM, ključno orodje pa procesni sistem BPM, ste izvedeli na konferenci, nekaj argumentov pa spoznajte tudi v našem hitrem vodiču.
Več o tem


Več o konferenci

Slike_Vec_o_Konferenci_Predavatelji

Predavatelji

Gostje na konferenci so predstavniki uspešnih in uglednih podjetij, ki so v praksi pokazali, kako so povezali funkcijske silose ter povečali prožnost in učinkovitost poslovanja z uvedbo procesne organizacije, BPM in konceptov procesne pisarne.
Več o tem

Slike_Vec_o_Konferenci_Predavanja

Predavanja

Na predavanjih smo ponudili odgovore na izzive poslovanja, ki zahtevajo drugačen pristop k vodenju in organizaciji dela v podjetju. Pokazali smo praktične primere, kako so naše stranke z uvedbo BPM uredile poslovanje in zvišale dodano vrednost na zaposlenega.
Več o tem

Slike_Vec_o_Konferenci_Program

Program

Program konference združuje tako teoretične kot praktične vidike uvajanja BPM, procesne organizacije in konceptov procesne pisarne. Pripravili pa smo tudi družabni del konference, kjer so se udeleženci lahko pogovorili o novih idejah in dobrih praksah.
Več o tem